Minerály a drahé kameny

Mezinárodní veletrh
Minerálů a drahých kamenů

Informace pro vystavovatele

Datum konání: 11. - 12. září 2020
pátek - sobota
 
Místo: Praha - Výstaviště PVA Letňany
Beranových 667
Praha 9Praha - PVA Letňany,
GPS:
Loc: 50°7'46.54"N,14°30'51.48"E
 
Otevírací hodiny pro veřejnost:

Pátek

10.00 - 18.00 / Sobota 10:00 - 17:00
   
Vstupné pro
veřejnost:

100,- Kč, mládež do 18 let a ženy zdarma

Výstavní plocha: brutto 4.000 m2
 
Pořadatel:

Double Impact s.r.o.
 V Zářezu 902/4
158 00  Praha 5


 
Platební podmínky: Vystavovatel je povinen zaplatit nájemné za stánek, plochu nebo stůl do data vyznačeného na faktuře. Nejpozději měsíc před veletrhem zasílá pořadatel vystavovateli plánek výstavní plochy, avšak pouze v případě, že vystavovatel již uhradil fakturu.
 
Registrace vystavovatelů: Všichni vystavovatelé jsou povinni registrovat se na vedení veletrhu. Registrační místo bude umístěno ve vstupní hale (Foyer) - na přiloženém plánku označeno Management - a bude v provozu po celou dobu montáže, konání výstavy a demontáže. Vystavovatelé se mohou registrovat již 10. 9. od 14.00 - 20.00 hodin nebo 11. 9. od 8.00 - 10.00 hodin. Při registraci vystavovatelé zároveň obdrží vystavovatelské průkazy.Výjimečně zde mohou zaplatit v hotovosti za pronájem stánku nebo stolu, neučiní-li tak na základě zaslané faktury. Bez uhrazeného nájmu nebude přidělena prodejní plocha.
 
  Stánky a stoly si mohou vystavovatelé aranžovat od 10. 9. od 14.00 hodin.
Stánky a stoly musí mít připraveny k prodeji nejpozději 11. 9. v 10.00 hodin.
Po celou dobu akce musí vystavovatel zajistit obsluhu na svém stánku nebo stolu.
 
Od pořadatele obdrží: * vystavovatelské průkazy zdarma - jeden na 3 m2 stánku. Další vystavovatelské průkazy lze dokoupit.
* katalog zdarma
 
Vjezd osobních aut na Výstaviště: Vjezd hlavní branou na vyhrazené parkoviště bude zpoplatněn 150 Kč za každé auto i vjezd. Vystavovatelé si mohou zakoupit vjezdovou kartu platnou po dobu trvání akce s níž není vjezd automobilu do areálu omezen. Noční parkování v areálu je zakázáno.
Propagace veletrhu:

Pořadatel k veletrhu vydá plakát o velikosti A3 a prospekty zvoucí návštěvníky. Tyto propagační předměty si vystavovatelé mohou zdarma objednat pro své partnery. Pořadatel připravuje pro veletrh kompletní reklamní kampaň. Pro nábor návštěvníků budou  využity i sběratelské a odborné časopisy. Navíc budou o veletrhu podrobně informováni sběratelé v zahraničních sběratelských časopisech.

V cenách za pronájem ploch, stánků a stolů je za každý m² zahrnut příspěvek ve výši 150,- Kč na propagaci veletrhu v ČR i v zahraničí.

Použití loga veletrhu vystavovatelem na předmětech,které budou na veletrhu prodávat, podléhá souhlasu pořadatele veletrhu.

Tiskové středisko: se bude nacházet v prostorách vstupní haly v blízkosti managementu
 
Vlastní osvětlení: Vystavovatel, který si přinese vlastní osvětlení k pronajatému stolu, je povinen nahlásit předem organizátorům spotřebu el. energie, popř. příkon osvětlovací aparatury. Je velké nebezpečí přetížení el. rozvodů a tím i následného požáru. Spotřeba el. energie z vlastních zdrojů bude zpoplatněna.
 
   
Občerstvení:

Restaurace a kavárna se nachází přímo v areálu výstaviště.

 

 

 

Užitečné adresy / Useful addresses / Wichtige Addressen
 

 

Organizátor / Organizer / Veranstalter:

Double Impact s.r.o.
V Zářezu 902/4  158 00
Praha 5http://www.praguegemshow.com
Vedoucí veletrhu / Manager of the fair / Projektleiter: Petr Jirásek
tel.: 223 014 424
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info

Jindřich Jirásek
tel.: 223 014 424
e-mail: jirasek.jindrich@sberatel.info
Výstavba stánků a stolů / Setting-up / Messeaufbau: Petr Jirásek
tel.: 223 014 424
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info
   
Propagace, katalog / Publicity, catalogue / Werbung, Katalog: Jindřich Jirásek
tel.: 223 014 424
e-mail: jirasek.jindrich@sberatel.info
Služby / Services / Dienstleistungen: Petr Jirásek
tel.: 223 014 424
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info
Policie / Police / Polizei: tel.: 158
Záchranná služba / Ambulance / Rettungsdienst: tel.: 155
První pomoc se nachází také na výstavišti u vedení veletrhu / Ambulance is also at the airgrounds near by the management / Rettungsdienst auch auf dem Messegelände in der nähe vom Management.